Контроль знань

 

 

 

 Самостійна робота

      Використана література

Українська мова

5 клас

Другорядні члени речення

Однорідні члени реченняЗвертання

Вставні слова

Складне речення

Пряма мова

Діалог

Повторення в кінці року

Повторення в кінці року

Пряме, переносне значення. Однозначні, багатозначні слова

Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми

Приголосні та голосні звуки

Основа, закінчення, корінь

Суфікс, префікс

Будова слова

 

 

6 клас

Відміни та групи іменників

Групи та ступені порівняння прикметників

Числівник

7 клас

Особа і вид дієслів

Правопис дієслів

Правопис прислівників

Сполучник

Частка

Вигук

8 клас

Підмет, присудок

Односкладні речення

Речення з відокремленими членами

Словосполучення. Вид підрядного зв'язку

Звертання

9 клас

Розділові знаки в складносурядному реченні

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними

Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні

10 клас

Фонетика. Орфоепія

11 клас

Орфографія та пунктуація

Повторення за рік

 

Українська література

5 клас

Міфи, легенди, перекази

Казка "Мудра дівчина"

Іван Франко "Фарбований лис"

Галина Малик "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії"

7 клас

Іван Франко "Захар Беркут"

8 клас

Українські народні думи

Михайло Коцюбинський "Дорогою ціною"

9 клас

Родинно-побутові пісні

Ідейно-художній аналіз поеми "Слово про похід Ігорів"

Тест. "Слово про похід Ігорів"

Повість минулих літ

Іван Котляревський "Енеїда", "Наталка Полтавка"

Григорій Квітка-Основ'яненко "Маруся"

Пантелеймон Куліш "Чорна рада"

10 клас

Іван Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я"

Панас Мирний "Хіба ревуть воли, як ясла повні"

Іван Карпенко-Карий "Мартин Боруля"

Володимир Винниченко "Момент"

11 клас

Поезії

Микола Хвильовий "Я (Романтика)"

Валер'ян Підмогильний "Місто"

Микола Куліш "Мина Мазайло"

Олександр Довженко "Україна в огні"

Валерій Шевчук "Дім на горі"

Ліна Костенко "Маруся Чурай"

Павло Загребельний "Диво"

Василь Симоненко

Іван Багряний "Тигролови"

 

Source: http://formula.kr.ua/en/html-kod-online-lichilnika-na-sajt.html