Контроль знань

 

 

 

 Самостійна робота

      Використана література

Українська мова

5 клас

Пряме, переносне значення. Однозначні, багатозначні слова

Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми

Приголосні та голосні звуки

Основа, закінчення, корінь

Суфікс, префікс

Будова слова

Словосполучення. Граматична помилка

Словосполучення. Граматична основа речення

Другорядні члени речення

6 клас

Відміни та групи іменників

Групи та ступені порівняння прикметників

Числівник

7 клас

Особа і вид дієслів

Правопис дієслів

Правопис прислівників

Сполучник

Частка

Вигук

8 клас

Підмет, присудок

Односкладні речення

Речення з відокремленими членами

Словосполучення. Вид підрядного зв'язку

Звертання

9 клас

Розділові знаки в складносурядному реченні

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними

Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні

10 клас

Фонетика. Орфоепія

11 клас

Орфографія та пунктуація

Повторення за рік

 

Українська література

5 клас

Міфи, легенди, перекази

Казка "Мудра дівчина"

Іван Франко "Фарбований лис"

Галина Малик "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії"

7 клас

Іван Франко "Захар Беркут"

8 клас

Українські народні думи

Михайло Коцюбинський "Дорогою ціною"

9 клас

Родинно-побутові пісні

Ідейно-художній аналіз поеми "Слово про похід Ігорів"

Тест. "Слово про похід Ігорів"

Повість минулих літ

Іван Котляревський "Енеїда", "Наталка Полтавка"

Григорій Квітка-Основ'яненко "Маруся"

Пантелеймон Куліш "Чорна рада"

10 клас

Іван Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я"

Панас Мирний "Хіба ревуть воли, як ясла повні"

Іван Карпенко-Карий "Мартин Боруля"

Володимир Винниченко "Момент"

11 клас

Поезії

Микола Хвильовий "Я (Романтика)"

Валер'ян Підмогильний "Місто"

Микола Куліш "Мина Мазайло"

Олександр Довженко "Україна в огні"

Валерій Шевчук "Дім на горі"

Ліна Костенко "Маруся Чурай"

Павло Загребельний "Диво"

Василь Симоненко

Іван Багряний "Тигролови"

 

Source: http://formula.kr.ua/en/html-kod-online-lichilnika-na-sajt.html